Tennis & Padel Veldmaat Bestuur

Het algemeen bestuur van TP Veldmaat bestaat uit 5 leden, te weten de 3 leden van het dagelijks bestuur, de voorzitter, de secretaris en de penningmeester en 2 algemene bestuursleden. Zij komen éénmaal in de zes weken in vergadering bij elkaar en desnoods vaker indien zich spoedeisende zaken daarvoor aandienen.

Eénmaal per jaar schrijft het bestuur een algemene ledenvergadering uit en zij legt daar tegenover de leden zowel bestuurlijk als financieel verantwoording af.

De bestuursleden zijn ieder verantwoordelijk vanuit het bestuur voor een commissie en zijn dan in eerste instantie ook het klankbord voor deze commissie. De bestuursleden hebben een zittingstermijn van 3 jaar en zijn nadien eventueel herkiesbaar. Er is een rooster van aftreden voor de bestuursleden.

 

Het bestuur bestaat uit de navolgende leden:

 
Gé Blokvoort

Gé Blokvoort

Voorzitter

Robert ter Bekke

Algemeen Bestuurslid

Elise Leferink

Secretaris

Leon Ottink

Algemeen Bestuurslid

Mart Boon

Penningmeester